Wpływ kortykosteroidów in vitro na aktywację, proliferację i różnicowanie komórek B.

Niniejsze badanie pokazuje stopniowy wpływ kortykosteroidów in vitro (CSs) na różne fazy aktywacji, proliferacji i różnicowania komórek B. Wczesne zdarzenia, takie jak aktywacja i proliferacja komórek B o wysokiej dawce anty-mu lub stymulowanych przez Staphylococcus aureus, są głęboko tłumione przez obecność CS in vitro. W hamowanej odpowiedzi proliferacyjnej może pośredniczyć bezpośredni wpływ na komórki B i / lub modulacja funkcji komórek pomocniczych. Późniejsze zdarzenia w cyklu komórek B, takie jak odpowiedź proliferacyjna na czynnik wzrostu komórek B po aktywacji in vivo lub in vitro, są mniej wrażliwe na działanie hamujące CS in vitro. Ostatnie wydarzenia w cyklu komórek B; mianowicie, zróżnicowanie do stanu wytwarzania immunoglobuliny, nie jest tłumione przez CS in vitro. Rzeczywiście, w zależności od zastosowanych systemów, nie występuje ani efekt ani wzmocnienie wydzielania immunoglobulin przez obecność CS in vitro. Stopniowy wpływ CS in vitro na dyskretne fazy aktywacji, proliferacji i cyklu różnicowania limfocytów B zapewnia nowy wgląd w złożoną naturę indukowanej przez CS modulacji odpowiedzi ludzkich komórek B.
[patrz też: test ciążowy online bez smsa, przeliczanie jednostek powierzchni, przychodnia reymonta rybnik ]
[przypisy: test ciążowy online darmowy, państwowe ratownictwo medyczne, na czym polega kolonoskopia ]