Transplacental immunization ludzkiego płodu na tężec przez immunizację matki.

Eksperymentalne badania na szczurach wykazały, że immunizacja ciężarnej kobiety doprowadziła do transplacentalnej immunizacji jej płodów. Możliwość, że to również miało miejsce u ludzi, została zbadana przez immunizację 42 ciężarnych kobiet toksoidem tężcowym (2,5 lub 5 Lf) w piątym i ósmym miesiącu ciąży i porównanie odpowiedzi immunologicznych ich potomstwa z odpowiedziami potomstwa 25 nieimmunizowanych matek. . Jedynie potomstwo immunizowanych matek zostało uczulone na tężec. Przeciwciała przeciwko antygenowi IgM znajdowały się we krwi przed immunizacją błoniczą, krztuścem, szczepionką przeciw tężcowi (DPT), miały szybszą odpowiedź (P mniejszą niż 0,01) na immunizację DPT i nadal były silnie uczulone (P poniżej 0,01) na tężec 13 miesięcy po urodzeniu. Ponadto ciąża nie wykazywała działania immunosupresyjnego (P poniżej 0,05) w odpowiedziach matek na toksoid tężca. Tak więc, szczepionka przezustna u ludzi występuje u ludzi; wzmacnia reakcję potomstwa na kolejną immunizację i może być stosowany do obchodzenia konieczności immunizacji we wczesnym okresie życia noworodka.
[patrz też: kalkulator kalorii po treningu, kwas chlebowy właściwości, standard opieki okołoporodowej ]
[patrz też: test ciążowy online bez smsa, kwas chlebowy właściwości, standard opieki okołoporodowej ]