Mechanizm działania estrogenowego w akromegalii

U czterech pacjentów z akromegalią terapia estrogenem nie zmieniła znacząco średnich wartości podstawowego radioimmunoakceptowalnego hormonu wzrostu w osoczu. U dwóch pacjentów terapia estrogenem nie wpłynęła jakościowo na brak zmniejszenia stężenia hormonu wzrostu w osoczu po doustnym podaniu glukozy, ani też u tych pacjentów nie zmniejszyło odpowiedzi hormonu wzrostu w osoczu na hipoglikemię wywołaną przez insulinę. U jednego z pacjentów wrażliwość na insulinę w odniesieniu do wzrostu glukozy i wywołanego hipoglikemią wzrostu hormonu wzrostu wydawała się większa podczas terapii estrogenowej. Pomimo braku widocznych obniżek poziomu hormonu wzrostu w osoczu w różnych warunkach eksperymentalnych, podawanie estrogenu spowodowało zmniejszenie wydalania wapnia i hydroksyproliny w moczu, obniżenie wskaźników akrecji kości w osoczu i wymienialnych pulach, zmniejszenie fosforu w surowicy, a bardziej ujemne bilans azotowy. Dane eksperymentalne sugerują zatem, że estrogen może być obwodowym antagonistą efektów nadmiernego wydzielania hormonu wzrostu w akromegalii.
[więcej w: siatki centylowe dla wcześniaków, piramida zdrowego żywienia dla dzieci, test ciążowy online bez smsa ]
[patrz też: test ciążowy online darmowy, państwowe ratownictwo medyczne, na czym polega kolonoskopia ]