Dowody na wytwarzanie rodników hydroksylowych przez ludzkie monocyty.

Wiele wysoce reaktywnych form tlenu jest powiązanych z mechanizmami zależnymi od tlenu, zaangażowanymi w działanie bakteriobójcze fagocytujących leukocytów. Uważa się, że nadtlenek wodoru i ponadtlenek, dwa czynniki występujące podczas fagocytozy, oddziałują, tworząc rodnik hydroksylowy, tlen singletowy i inne potencjalnie reaktywne cząsteczki. Stosując system oznaczania wytwarzania etylenu z metionalu, wykazano, że preparaty komórkowe ludzkich monocytów wytwarzają rodnik hydroksylowy lub podobny czynnik podczas fagocytozy cząstek zymosanu. Wytwarzanie etylenu było osłabione przez środki, które zmniejszają stężenia nadtlenku lub nadtlenku wodoru, a także przez środki, o których doniesiono, że są zmiataczami rodników hydroksylowych. Wydaje się, że wytwarzanie etylenu nie zależy od mieloperoksydazy w tym wytwarzaniu ulepszonego etylenu przez azydek. Monocyty od pacjenta z przewlekłą chorobą ziarniniakową nie wytwarzały etylenu podczas fagocytozy. Technika ta może być użyteczna w badaniu zdarzeń metabolicznych stanowiących integralną część bakteriobójczej i zapalnej aktywności fagocytujących leukocytów.
[przypisy: sparkel, czosnek właściwości lecznicze, powikłania po kolonoskopii ]
[patrz też: sparkel, ćwiczenia na siłowni rozpiska, niedoczynność tarczycy badania ]