Ciężka nadwrazliwość skórna CEP

ZnalezioneZaproponowano wiele terapii w celu leczenia CEP, takich jak eliminacja ekspozycji na słońce za pomocą filtrów przeciwsłonecznych (tlenek cynku i dwutlenek tytanu), doustny β-karoten lub odzież ochronna; zapobieganie reabsorbcji porfiryn z doustnym aktywowanym węglem drzewnym i cholestyraminą; transfuzje erytrocytów; i hematopoetyczny przeszczep komórek macierzystych (HSCT); HSCT jest jedyną leczniczą metodą dla ciężkiego CEP. Inne strategie postępowania, takie jak miejscowe smarowanie suchych oczu, leczenie glikokortykosteroidami z powodu niedokrwistości i małopłytkowości oraz splenektomia w śledzionie, również zgłaszano w przypadku określonych powikłań.
[przypisy: piramida zdrowego żywienia dla dzieci, carrefour głogów godziny otwarcia, zabójcza broń cda ]