Augmentacja albuminy, ale nie synteza fibrynogenu przez kortykosteroidy u pacjentów z chorobą hepatocytową

Jednoczesne badania metabolizmu albuminy i fibrynogenu zostały przeprowadzone przy użyciu metody węglanowej-14C przed i po 13-dniowym kursie prednizolonu u ośmiu pacjentów z chorobą hepatocytową. Początkowo sześciu pacjentów miało hipoalbuminemię. Średnie stężenia albuminy i fibrynogenu oraz szybkości syntezy albuminy i fibrynogenu były niższe od odpowiednich wartości w grupie osób kontrolnych. Terapia prednizolonem była związana ze znacznym wzrostem stężenia w osoczu i syntetyczną szybkością albuminy, ale zmiany w pulach albumin wewnątrznaczyniowych nie były znaczące. Uważa się, że niska częstotliwość syntezy albuminy u pacjenta z chorobą wątroby niekoniecznie oznacza maksymalną zdolność chorej wątroby do syntezy tego białka. Zmiany stężenia w osoczu, puli wewnątrznaczyniowej i szybkości syntezy fibrynogenu były niewielkie i niespójne. Dane są zgodne z selektywnym działaniem kortykosteroidów na metabolizm białek wątrobowych oraz z istnieniem różnych mechanizmów kontrolowania syntezy albuminy i fibrynogenu.
[patrz też: test ciążowy online bez smsa, przychodnia reymonta rybnik, sparkel ]
[podobne: standard opieki okołoporodowej, powikłania po kolonoskopii, tętniak tętnicy śledzionowej ]